Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Schengen -viisumi - Suomen pääkonsulaatti, Hong Kong : Viisumit ja oleskeluluvat : Viisumi

SUOMEN PÄÄKONSULAATTI, Hongkong

Consulate General of Finland, 10/F Club Lusitano,
16 Ice House Street, Central,Hong Kong
Puh. +852-2525 5385
S-posti sanomat.hng@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Schengen -viisumi

Mikä on Schengen-viisumi ja Schengen-alue?

Schengen-viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista tai tilapäistä vierailua varten enintään 90 päiväksi 180 päivän ajanjaksolla. Yhden Schengen-maan viisumi oikeuttaa matkustamiseen kaikkien Schengen-maiden alueella, mutta sitä haetaan matkan pääkohdemaalta. Viisumipäätös perustuu yksilölliseen kokonaisharkintaan - hakemuksessa ja sen liitteissä annettuihin tietoihin sekä haastattelussa esiin tulleisiin seikkoihin. Viisumin saaminen ei ole subjektiivinen oikeus, joten viisumin hakeminen ei automaattisesti takaa sen myöntämistä. Schengen-viisumin hallussapito ei automaattisesti oikeuta Schengen-alueelle saapumiseen, sillä maahantulon edellytykset tarkastetaan Schengenin ulkorajalla.

Schengen-valtiot ovat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. EU:n ulkopuolisista maista mukana ovat Norja, Islanti ja Sveitsi. EU-maista Iso-Britannia, Irlanti, Kroatia, Kypros, Bulgaria ja Romania eivät ole mukana Schengenin sopimuksessa.

Viisumien käsittelyyn ja päätöksiin sovelletaan kaikissa Schengen-valtioissa viisumisäännöstöä (810/2009/EY), joka on Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston asetus.

Kuka tarvitsee viisumin Suomeen, Tanskaan, Islantiin, Norjaan ja/tai Ruotsiin?

Hongkong SAR, Macao SAR ja BN(O) passinhaltijat eivät tarvitse viisumia Suomeen, Tanskaan, Islantiin, Norjaan, Ruotsiin ja muihin Schengen-valtioihin. Pidempää oleskelua varten Suomessa vaaditaan oleskelulupa, jonka päätösviranomainen on Maahanmuuttovirasto. Suomen Hongkongin pääkonsulaatti vastaanottaa vain Suomen oleskelulupahakemuksia. Muiden maiden työ- ja oleskelulupahakemukset käsitellään kunkin maan omassa edustustossa.

Mikäli viisumivelvollisen maan kansalaisella on jonkin Schengen-valtion myöntämä voimassaoleva oleskelulupa, hän ei tarvitse viisumia siirtyessään toiseen Schengen-maahan.

Tarkista viisumintarpeesi Schengen-alueelle ja matkustusasiakirjat Suomeen:

Mitkä ovat viisumityypit?

 • Kertaviisumi
  Oikeuttaa yhteen maahantuloon Schengen-alueelle. Oleskelu saa olla enintään viisumitarraan merkittyjen päivien lukumäärä annetulla ajanjaksolla (voi olla enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti).
 • Kaksikertaviisumi
  Oikeuttaa kahteen maahantuloon Schengen-alueelle. Oleskelujen yhteenlaskettu kesto saa olla enintään viisumitarraan merkittyjen päivien lukumäärä annetulla ajanjaksolla (voi olla enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti).
 • Toistuvaisviisumi
  Oikeuttaa useampaan maahantuloon Schengen-alueelle. Oleskelujen yhteenlaskettu ­kesto saa olla enintään viisumitarraan merkittyjen päivien lukumäärä annetulla ajanjaksolla (voi olla enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti).

Mistä viisumia haetaan?

Biometristä Schengen-viisumia haetaan henkilökohtaisesti matkan pääkohteena olevan Schengen-maan viisumikeskuksesta tai edustustosta siinä maassa, jossa hakija asuu tai laillisesti oleskelee.

Jos matkan pääkohdemaa on Suomi, Islanti, Norja, Ruotsi ja/tai Tanska, viisumia on Hongkongissa haettava varaamalla aika Suomen viisumikeskuksesta tai edustustosta. Mikäli matka sisältää useamman kuin yhden kohteen, viisumihakemus jätetään sen Schengen-maan edustustoon, joka on matkan pääasiallinen kohde (matkan pituuden tai tarkoituksen osalta). Mikäli pääasiallista kohdetta ei voida määrittää, hakemus jätetään sen Schengen-valtion edustustoon, jonka ulkorajan kautta hakija saapuu jäsenvaltioiden alueelle. Mikäli viisumin myöntänyt muu kuin päämatkakohteen edustusto, saatetaan maahanpääsy estää ja viisumi kumota joko ennen lentoa tai Schengen-rajalla.

Suomen viisumikeskus Hongkongissa

Kuinka kauan käsittely kestää?

Viisumia tulee hakea hyvissä ajoin ennen matkaa, aikaisintaan 3 kuukautta ennen matkaa.

Viisumisäännöstön mukaan käsittelyaika on 15 päivää ja viisumihelpotus­sopimusmaiden kansalaisten osalta 10 päivää. Edustustot tekevät parhaansa käsitelläkseen hakemukset tätä nopeammin, erityisesti Suomen ja EU-kansalaisten perheenjäsenten sekä liikemiesten osalta. Yksittäistapauksissa käsittelyaikaa voidaan pidentää jopa 60 päivään.

Hakemukset käsitellään saapumis­järjestyksessä. Kiirehtimispyyntöjä ei voida ottaa huomioon esimerkiksi etukäteen hankittujen lentolippujen vuoksi. Lentolippuja ei koskaan suositella ostamaan ennen viisumipäätöksen saamista.

Mitä viisumihakemus maksaa?

Hinta voi vaihdella kuukausittain kurssimuutosten vuoksi. Ajantasaiset hinnat voi tarkistaa palveluhinnastosta. Mikäli viisumipäätös olisi kielteinen, viisumimaksua ei palauteta. Palvelumaksu tulee suorittaa käteisellä Hongkongin dollareissa.

Mitä asiakirjoja vaaditaan?

Liiteasiakirjoista sovitaan viisumisäännöstön lisäksi myös paikallisessa Schengen-yhteistyössä, joten asiakirjat vaihtelevat maakohtaisesti. Puutteelliset asiakirjat saattavat vaikuttaa päätökseen kielteisesti. Liiteasiakirjoja ei palauteta. Hakijoilta saatetaan tarvittaessa vaatia myös muita asiakirjoja ja/tai hakija voidaan tarvittaessa kutsua haastatteluun.

Viisumihakemuslomakkeen voi ladata, täyttää sähköisesti ja tulostaa alla olevasta linkistä. Lomake on saatavilla myös edustustosta.

Viisumihakemuslomake:

Turistimatka; asiakirjat tässä järjestyksessä

 • Viisumihakemuslomake, allekirjoitus ja päiväys kahteen kohtaan 37 ja lomakkeen loppuun. (Mikäli haetaan multiviisumia, allekirjoitus myös "multiviisumi" -kohtaan.)
 • Passivalokuva: värillinen, korkeintaan 6 kk vanha, vaalea tausta ja kasvojen ilme neutraali. Kuva ei saa olla käsitelty/photoshopattu.
 • Passi (kaikkien Schengen-maiden hyväksymä matkustusasiakirja) + kopio tietosivusta ja kaikista merkintöjä sisältävistä sivuista. Passivaatimukset:
  • voimassaoloaika 3 kk matkan päättymisen jälkeen
  • myönnetty viimeisen 10 vuoden aikana
  • sisältää vähintään 2 tyhjää sivua
 • Hongkongin tai Macaon ID-kortti ja oleskelulupa, joka on voimassa vähintään 3 kuukautta suunnitellun matkan jälkeen.
 • Matkasairausvakuutus. Monikertaviisuminhakijan tulee ottaa vakuutus ensimmäisen matkan ajaksi ja sitoutua ottamaan vakuutuksen myös myöhemmille matkoille. Vakuutuksen tulee sisältää:
  • Vakuutetun nimi
  • Voimassaoloaika koko matkan ajan
  • Voimassaoloalue: Schengen tai Worldwide
  • Vakuutuksen vähimmäismäärä: 30.000 euroa ilman omavastuuosuutta kattaen:
   - sairaanhoito (medical expenses)
   - sairaalahoito (hospitalization)
   - kotiutus lääketieteellisistä syistä ja kuolemasta johtuen (repatriation)
 • Matkaohjelma sisältäen myös Schengen-alueen ulkopuoliset kohteet (mukaan lukien kolmannen maan viisumi, mikäli sitä vaaditaan). Matkaohjelmasta tulee selkeästi käydä ilmi hakijan matkasuunnitelmat (kuljetukset, varaukset, aikataulu ym.).
 • Lentolippuvaraus (meno-paluu) myös mahdollisiin kolmansiin maihin. Huom. lentolippuja ei suositella koskaan ostettavaksi ennen viisumipäätöstä.
 • Hotellivaraus kaikkiin Schengen-maihin. Varauksen tulee sisältää:
  • Hotellin nimi, yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) sekä varausnumero. Mikäli kyseessä yksityismajoitus, tulee se sekä yhteystiedot käydä ilmi kutsukirjeestä.
 • Todistus työsuhteesta tai opiskelusta tai eläkkeestä tai työttömyydestä sisältäen:
  • Työsuhde: työnantajan kirje viralliselle yrityksen kirjepohjalle yhteystietoineen (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeestä tulee käydä ilmi hakijan nimi, asema, palkka, työsuhteen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi. Sekä matkan tarkoitus ja asema matkalta paluun jälkeen yrityksessä.
  • Opiskelu: opiskelijakortti ja/tai oppilaitoksen kirje viralliselle koulun kirjepohjalle yhteystietoineen (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi, opintojen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.
  • Eläke: todistus eläkkeestä tai muista säännöllisistä tuloista
  • Työttömyys: työttömyystodistus ja selvitys toimeentulosta
   • Avioliitto: puolison työnantajan todistus, puolison tuloselvitys ja avioliittotodistus
   • Naimaton/leski/eronnut: selvitys säännöllisistä tuloista
  • Kotiapulaiset:
   • alkuperäinen työsopimus
   • työnantajan kirje, joka vahvistaa myönnetyn loman sekä paluun loman jälkeen
   • työnantajan ID-korttikopio
 • Pankkitiliotteet (viimeisimmät 3kk) tai muu todistus varallisuudesta.

Yksityisyrittäjältä yrityksen toimintaa ja verotusta koskevat asiakirjat.

 • Alle 18-vuotiaan tulee esittää:
   • Passi- ja ID-kopiot huoltajalta/huoltajilta
   • Syntymätodistus
   • Laillistettu huoltajuuspäätös, mikäli huoltajat ovat eronneet
  • Mikäli hakija matkustaa yksin tai ilman toista huoltajaa
   • Laillistettu suostumus matkaan poissaolevalta huoltajalta
 • Viisumimaksu (ks. palveluhinnasto)
   

Yksityisvierailu; asiakirjat tässä järjestyksessä

 • Viisumihakemuslomake, allekirjoitus ja päiväys kahteen kohtaan 37 ja lomakkeen loppuun. (Mikäli haetaan multiviisumia, allekirjoitus myös "multiviisumi" -kohtaan.)
 • Passivalokuva: värillinen, korkeintaan 6 kk vanha, vaalea tausta ja kasvojen ilme neutraali. Kuva ei saa olla käsitelty/photoshopattu.
 • Passi (kaikkien Schengen-maiden hyväksymä matkustusasiakirja) + kopio tietosivusta ja kaikista merkintöjä sisältävistä sivuista. Passivaatimukset:
  • voimassaoloaika 3 kk matkan päättymisen jälkeen
  • myönnetty viimeisen 10 vuoden aikana
  • sisältää vähintään 2 tyhjää sivua
 • Hongkongin tai Macaon ID-kortti ja oleskelulupa, joka on voimassa vähintään 3 kuukautta suunnitellun matkan jälkeen.
 • Matkasairausvakuutus. Monikertaviisuminhakijan tulee ottaa vakuutus ensimmäisen matkan ajaksi ja sitoutua ottamaan vakuutuksen myös myöhemmille matkoille. Vakuutuksen tulee sisältää:
  • Vakuutetun nimi
  • Voimassaoloaika koko matkan ajan
  • Voimassaoloalue: Schengen tai Worldwide
  • Vakuutuksen vähimmäismäärä: 30.000 euroa ilman omavastuuosuutta kattaen:
   - sairaanhoito (medical expenses)
   - sairaalahoito (hospitalization)
   - kotiutus lääketieteellisistä syistä ja kuolemasta johtuen (repatriation)
 • Kutsukirje (enintään 6 kk vanha). Mikäli ennen tai jälkeen matkan vieraillaan kolmannessa maassa, tulee esittää tätä matkaa koskeva hotellivaraus/kutsu.
  • Kutsun tulee sisältää: kutsujan nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), suhde kutsujaan, matkan tarkoitus, matka-aika sekä kutsujan allekirjoitus ja päiväys.
  • Kopio kutsujan passista ja voimassa olevasta oleskeluluvasta, mikäli kutsuja ei ole Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalainen.
 • Lentolippuvaraus (meno-paluu) myös mahdollisiin kolmansiin maihin. Huom. lentolippuja ei suositella koskaan ostettavaksi ennen viisumipäätöstä.
 • Todistus työsuhteesta tai opiskelusta tai eläkkeestä tai työttömyydestä sisältäen:
  • Työsuhde: työnantajan kirje viralliselle yrityksen kirjepohjalle yhteystietoineen (osoite, sähköpostiosoite, puhelin), leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi ja asema, palkka, työsuhteen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.
  • Opiskelu: opiskelijakortti ja/tai oppilaitoksen kirje viralliselle koulun kirjepohjalle yhteystietoineen (osoite, sähköpostiosoite, puhelin), leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi, opintojen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.
  • Eläke: todistus eläkkeestä tai muista säännöllisistä tuloista
  • Työttömyys: työttömyystodistus ja selvitys toimeentulosta
   • Avioliitto: puolison työnantajan todistus, puolison tuloselvitys ja avioliittotodistus
   • Naimaton/leski/eronnut: Todistus toimeentulosta
  • Kotiapulaiset:
   • alkuperäinen työsopimus
   • työnantajan kirje, joka vahvistaa myönnetyn loman sekä paluun loman jälkeen
   • työnantajan ID-korttikopio
 • Pankkitiliotteet (viimeisimmät 3kk) tai muu todistus varallisuudesta.

Yksityisyrittäjältä yrityksen toimintaa ja verotusta koskevat asiakirjat.

 • Alle 18-vuotiaan tulee esittää:
   • Passikopiot huoltajalta/huoltajilta
   • Syntymätodistus
   • Laillistettu huoltajuuspäätös, mikäli huoltajat ovat eronneet
  • Mikäli hakija matkustaa yksin tai ilman toista huoltajaa
   • Laillistettu suostumus matkaan poissaolevalta huoltajalta
 • Viisumimaksu (ks. palveluhinnasto)
   

Liikematka; asiakirjat tässä järjestyksessä

 • Viisumihakemuslomake, allekirjoitus ja päiväys kahteen kohtaan 37 ja lomakkeen loppuun. (Mikäli haetaan multiviisumia, allekirjoitus myös "multiviisumi" -kohtaan.)
 • Passivalokuva: värillinen, korkeintaan 6 kk vanha, vaalea tausta ja kasvojen ilme neutraali. Kuva ei saa olla käsitelty/photoshopattu.
 • Passi (kaikkien Schengen-maiden hyväksymä matkustusasiakirja) + kopio tietosivusta ja kaikista merkintöjä sisältävistä sivuista. Passivaatimukset:
  • voimassaoloaika 3 kk matkan päättymisen jälkeen
  • myönnetty viimeisen 10 vuoden aikana
  • sisältää vähintään 2 tyhjää sivua
 • Hongkongin tai Macaon ID-kortti ja oleskelulupa, joka on voimassa vähintään 3 kuukautta suunnitellun matkan jälkeen.
 • Matkasairausvakuutus. Monikertaviisuminhakijan tulee ottaa vakuutus ensimmäisen matkan ajaksi ja sitoutua ottamaan vakuutuksen myös myöhemmille matkoille. Vakuutuksen tulee sisältää:
  • Vakuutetun nimi
  • Voimassaoloaika koko matkan ajan
  • Voimassaoloalue: Schengen tai Worldwide
  • Vakuutuksen vähimmäismäärä: 30.000 euroa ilman omavastuuosuutta kattaen:
   - sairaanhoito (medical expenses)
   - sairaalahoito (hospitalization)
   - kotiutus lääketieteellisistä syistä ja kuolemasta johtuen (repatriation)
 • Kutsukirje liikekumppanilta/liikekumppaneilta Suomesta, Islannista, Norjasta, Ruotsista ja/tai Tanskasta sisältäen
  • Viralliselle kirjepohjalle: yhteystiedot, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema.
  • Selvitys liike­kumppanuuden luonteesta, vierailun tarkoitus, kesto ja ohjelma.
  • Hakijan matkan kustannuksista vastaavan henkilön/organisaation nimi ja tiedot.
 • Lentolippuvaraus (meno-paluu) myös mahdollisiin kolmansiin maihin. Huom. lentolippuja ei suositella koskaan ostettavaksi ennen viisumipäätöstä.
 • Todistus työsuhteesta sisältäen:
  • Työnantajan viralliselle yritykselle kirjepohjalle yhteystietoineen (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi ja asema, selvitys matkasta, palkka, työsuhteen kesto ja lupa poissaolosta
 • Pankkitiliotteet (viimeisimmät 3kk) tai muu todistus varallisuudesta

Yksityisyrittäjältä yrityksen toimintaa ja verotusta koskevat asiakirjat. Mikäli työnantaja kattaa matkan kulut, tulee se mainita selvästi työnantajan kirjeessä.

Opiskelijat, konferensseihin tai ammattilliseen koulutukseen osallistujat; asiakirjat tässä järjestyksessä

 • Viisumihakemuslomake, allekirjoitus ja päiväys kahteen kohtaan 37 ja lomakkeen loppuun. (Mikäli haetaan multiviisumia, allekirjoitus myös "multiviisumi" -kohtaan.)
 • Passivalokuva: värillinen, korkeintaan 6 kk vanha, vaalea tausta ja kasvojen ilme neutraali. Kuva ei saa olla käsitelty/photoshopattu.
  • Passi (kaikkien Schengen-maiden hyväksymä matkustusasiakirja) + kopio tietosivusta ja kaikista merkintöjä sisältävistä sivuista. Passivaatimukset:
   • voimassaoloaika 3 kk matkan päättymisen jälkeen
   • myönnetty viimeisen 10 vuoden aikana
   • sisältää vähintään 2 tyhjää sivua
 • Hongkongin tai Macaon ID-kortti ja oleskelulupa, joka on voimassa vähintään 3 kuukautta suunnitellun matkan jälkeen.
 • Matkasairausvakuutus. Monikertaviisuminhakijan tulee ottaa vakuutus ensimmäisen matkan ajaksi ja sitoutua ottamaan vakuutuksen myös myöhemmille matkoille. Vakuutuksen tulee sisältää:
  • Vakuutetun nimi
  • Voimassaoloaika koko matkan ajan
  • Voimassaoloalue: Schengen tai Worldwide
  • Vakuutuksen vähimmäismäärä: 30.000 euroa ilman omavastuuosuutta kattaen:
   - sairaanhoito (medical expenses)
   - sairaalahoito (hospitalization)
   - kotiutus lääketieteellisistä syistä ja kuolemasta johtuen (repatriation)
 • Kutsukirje yritykseltä, oppilaitokselta tai instituutiolta Suomesta, Tanskasta, Islannista, Norjasta tai Ruotsista ja/tai pääsylippu tai rekisteröintivahvistus messuille tai konferenssiin.
 • Lentolippuvaraus (meno-paluu) myös mahdollisiin kolmansiin maihin. Huom. lentolippuja ei suositella koskaan ostettavaksi ennen viisumipäätöstä.
  • Kirje lähettävältä yritykseltä, yliopistolta tai instituutiolta; jonka tulee sisältää matkan tarkoitus ja kesto, virallisella yrityksen kirjepohjalle yhteystietoineen (osoite, sähköpostiosoite, puhelin), leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi ja asema, palkka, työsuhteen kesto ja loma-/poissaolooikeus suunnitellun matkan ajaksi.
 • Pankkitiliotteet (viimeisimmät 3kk) tai muu todistus varallisuudesta TAI mikäli työnantaja, yliopisto tai instituutio tukee hakijaa taloudellisesti matkan aikana, tulee se olla selkeästi mainittu työnantajan kirjeessä.
 • Alle 18-vuotiaan tulee esittää:

  Passikopiot huoltajalta/huoltajilta
  Syntymätodistus
  Laillistettu huoltajuuspäätös, mikäli huoltajat ovat eronneet
  Mikäli hakija matkustaa yksin tai ilman toista huoltajaa:
  laillistettu suostumus matkaan poissaolevalta huoltajalta

 • Viisumimaksu (ks. palveluhinnasto)
   

Euroopan Unionin, ETA-maan ja Sveitsin kansalaisen perheenjäsen, joka kuuluu vapaan liikkuvuuden direktiivin 2004/38/EY soveltamisalaan:

Mikäli kaikki alla olevat ehdot (1-3) eivät täyty, viisumi käsitellään normaalimenettelyssä turisti- tai yksityisvierailuna.

 1. Unionin kansalainen käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen = Unionin kansalainen siirtyy toiseen jäsenvaltioon tai oleskelee toisessa jäsenvaltiossa kuin jonka kansalainen hän on.
 2. Perheenjäsenen matka liittyy unionin kansalaisen matkaan (= viisuminhakija matkustaa EU-kansalaisen mukana tai seuraa tätä myöhemmin)
 3. Hakija on EU, ETA tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen, jonka määritelmä on:
 • Aviopuoliso
 • Kumppani (rekisteröity parisuhde)
 • Unionin kansalaisen tai aviopuolisonsa/kumppaninsa alle 21-vuotias lapsi
 • Unionin kansalaisesta tai aviopuolisostaan/kumppanistaan riippuvainen sukulainen ylenevässä polvessa

Mikäli kaikki yllä olevat ehdot (1-3) täyttyvät, vaaditaan ainoastaan seuraavat:

 • Viisumihakemuslomake: allekirjoitus, päiväys kahteen kohtaan 37 ja lomakkeen loppuun. Viisumihakemuslomakkeen tähdellä merkittyjä kohtia ei tarvitse täyttää.
 • Passivalokuva: värillinen, korkeintaan 6 kk vanha, vaalea tausta ja kasvojen ilme neutraali. Kuva ei saa olla käsitelty/photoshopattu.
 • Passi (kaikkien Schengen-maiden hyväksymä matkustusasiakirja) + kopio tietosivusta ja kaikista merkintöjä sisältävistä sivuista. Passivaatimukset:
  • voimassaoloaika 3 kk matkan päättymisen jälkeen
  • myönnetty viimeisen 10 vuoden aikana
  • sisältää vähintään 2 tyhjää sivua
 • Hongkongin tai Macao ID-kortti ja oleskelulupa, joka on voimassa vähintään 3 kuukautta matkan jälkeen.
 • Asiakirjatodiste kohdista 1-3:
 • Todiste, unionin kansalaisen kansalaisuudesta (esim. passikopio)
  Todiste, perheenjäsenyydestä (esim. avioliitto tai syntymätodistus)
  Todiste, yhteisestä matkasta (esim. lentolippu tai hotellivaraus)
 • Alle 18-vuotiaan tulee esittää:
  • Passikopiot huoltajalta/huoltajilta
  • Syntymätodistus
  • Laillistettu huoltajuuspäätös, mikäli huoltajat ovat eronneet
 • Mikäli hakija matkustaa yksin tai ilman toista huoltajaa
  • Laillistettu suostumus matkaan poissaolevalta huoltajalta
 • Matkasairausvakuutusta ei vaadita
 • Viisumimaksua ei peritä
   

Suomen kansalaisen perheenjäsen

Suomen kansalaisen perheenjäsen voi kuulua vapaan liikkuvuuden direktiivin 2004/38/EY soveltamisalaan silloin, kun Suomen kansalainen asuu muussa EU-valtiossa kuin Suomessa. Mikäli Suomen kansalainen matkustaa esim. välillä Hongkong-Suomi-Hongkong (= matkustaa Suomeen eli kansalaisuusvaltioonsa), niin Suomen kansalaisen perheenjäsen ei kuulu vapaan liikkuvuuden direktiivin soveltamis­alaan. Schengen-viisumia haetaan tällöin normaalimenettelyssä yksityisvierailuna. Suomen kansalaisen perheenjäsenen viisumi on maksuton ja se pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti.

Suomen kansalaisen perheenjäsenen määritelmä:

 • Aviopuoliso (avioliitto rekisteröity väestötietojärjestelmään)
 • Kumppani (parisuhde rekisteröity väestötietojärjestelmään)
 • Avopuoliso (asumisaika yli 2 vuotta tai yhteishuoltajuudessa oleva lapsi)
 • Suomen kansalaisen tai aviopuolisonsa/kumppaninsa alle 18-vuotias lapsi
   

Miten passi ja viisumipäätös palautetaan?

Passi ja viisumipäätös palautuvat viisumikeskukseen, josta viisumia on haettu, ellei asiakas ole tilannut viisumikeskuksen lisäpalveluna kuriirikuljetusta esim. kotiosoitteeseen tai työpaikalle. Hakemuksen tilaa voi seurata VFS:n sivuilta Track Your Application -linkin kautta.

Mikäli viisumihakemus on jätetty suoraan edustustoon, tulee hakijan noutaa passi ja viisumipäätös edustustosta henkilökohtaisesti tai valtuuttaa toinen henkilö noutamaan se valtakirjalla (noutajalla tulee olla valtakirja ja henkilöllisyystodistus).

Mikäli viisumipäätös on kielteinen, voiko päätöksestä valittaa?

Mikäli Schengen-viisumisäännöstön mukaiset viisumin edellytykset eivät täyty, viisumi evätään. Viisumin epäämisen perusteet ilmoitetaan viisuminhakijalle viisumisäännöstön mukaisesti Schengen-maiden yhteisellä vakiomuotoisella lomakkeella. Edustustot tai ulkoasiainministeriö eivät ole velvollisia tätä yksityiskohtaisemmin perustelemaan viisumipäätöstä viisuminhakijalle, joten tämän lisäksi muuta selvitystä ei voida antaa. Viisumihakemuksen osalta ainoastaan hakijaa voidaan pitää asianosaisena häntä itseään koskevassa viisumiasiassa. Hakija voi kirjallisesti valtuuttaa kutsujan tai muun henkilön edustamaan itseään, jolloin valtuutettu henkilö saa samat tiedot kuin hakija.

Viisuminhakija voi tehdä oikaisuvaatimuksen kielteisen päätöksen antaneelle edustustolle suomen tai ruotsin kielellä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (oikaisuvaatimusohje annetaan hakijalle kielteisen päätöksen liitteenä). Google-käännöksiä ei hyväksytä. Viisumihakijalla on oikeus valittaa oikaisuvaatimuspäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa.

Vapaan liikkuvuuden soveltamisalaan 2004/38/EY kuuluvalla viisuminhakijalla on oikeus valittaa viisumipäätöksestä suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen (valitusohje annetaan epäävän viisumipäätöksen liitteenä).

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 29.6.2018


© Suomen pääkonsulaatti, Hong Kong | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot