Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Tjänster - Finlands generalkonsulat, Hong Kong : Tjänster

FINLANDS GENERALKONSULAT, Hongkong

Consulate General of Finland, 10/F Club Lusitano,
16 Ice House Street, Central, Hong Kong
Tel. +852-2525 5385
E-post sanomat.hng@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Tjänster

På konsulära avdelningen kan du som är finsk medborgare och som bor i Hong Kong få hjälp i frågor som har att göra med finska myndigheter och deras service. Det kan vara frågor om pass, medborgarskap, värnplikt, familjerätt, rättsliga frågor och notarius publicus-ärenden.

Konsulära avdelningen också hjälper finska medborgare som hamnat i en nödsituation och ger råd och information i frågor om finska myndigheters service och tjänster, rättssäkerhet för privatpersoner och finska myndigheters tillvägagångssätt i rättsliga och administrativa frågor. Generalkonsulatet anordnar dessutom förhandsröstning i finska val.

Reseanmälan

Genom reseanmalan.fi kan du som reser, flyttar eller redan bor utomlands, särskilt i rikfyllda områden, göra en reseanmälan till utrikesministeriet. En reseanmälan innebär att du ger dina personuppgifter, kontaktuppgifter under resan och annan information om resan till utrikesministeriet i fall av nödsituation eller kris.

www.reseanmalan.fi

Medborgarrådgivning

Medborgarrådgivningen guidar dig till den rätta tjänsten, hjälper med digital ärendehantering och besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

www.medborgarradgivning.fi

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

Uppdaterat 4.6.2014


© Finlands generalkonsulat, Hong Kong | Information om webbplatsen | Kontakt